Pleanáil Cuairt

Uaireanta Oscailte

Bíonn Gairdíní Uíbh Eachach ar oscailt ó cheann ceann na bliana.
Luan go Satharn: Osclaítear ag 8am.
Domhnach agus laethanta saoire poiblí: Osclaítear ag 10am.

Mí na Nollag agus mí Eanáir: Dúntar ag 3.30pm.
Mí Feabhra agus mí na Samhna: Dúntar ag 4pm.
Mí an Márta go mí Dheireadh Fómhair: Dúntar ag 6pm.

Suíomh

Tá Gairdíní Uíbh Eachach lonnaithe ar Shráid Chluain Meala, in aice le Sráid Fhearchair i mBaile Átha Cliath 2. Is féidir dul isteach ó Shráid Chluain Meala, ó Shráid Haiste, agus ag cúl an Cheolárais Náisiúnta ar Ardán Phort an Iarla.

Tabhair faoi deara nach féidir le daoine i gcathaoireacha rothaí dul isteach sna Gairdíní tríd an ngeata ag an gCeoláras Náisiúnta.

Taisteal

Freastalaíonn an chuid is mó de na busanna ar lár na cathrach, agus stopann siad gar do Ghairdíní Uíbh Eachach. Gheobhaidh tú sceidil atá cothrom le dáta ar shuíomh gréasáin Bhus Átha Cliath. Críochnaíonn líne ghlas na dtramanna Luas in aice láimhe freisin; tuirling ag an stad ‘Faiche Stiabhna’.

Gairdíní Uíbh Eachach

Gairdíní Uíbh Eachach

Tarraing an fhíor bhuí go dtí an pionna dearg chun féachaint ar an suíomh ag leibhéal radhairc sráide.

Turais

Níl aon turas treoraithe ar fáil ag an suíomh seo.

Cuairt

Uair an chloig an meánfhad a mhaireann cuairt ar na gairdíní.

Cead Isteach

Tá saorchead isteach i nGairdíní Uíbh Eachach.

Grianghrafadóireacht / Físeáin

Tá cead agat grianghraif a thógáil agus físeáin a dhéanamh; téigh i dteagmháil linn chun cead a fháil grianghrafadóireacht tráchtála nó grianghrafadóireacht bhainise a dhéanamh.

Íoslódáil

Cód Iompair d’Úinéirí Madra

Sa Cheantar Freisin

Páirc Fhaiche Stiabhna

Fad slí: 300m.

Baineann an dá shuíomh le chéile, idir stair agus dearadh tírdhreacha.

Reilig na nÚgónach

Fad slí: 700m.

Úsáideadh an suíomh seo mar reilig do theifigh Fhrancacha Úgónacha ó 1693.

An Seomra Fada sa tSean-Leabharlann i gColáiste na Tríonóide

Fad slí: 1.1km.

Leabharlann ó thús an tseachtú haois déag ina bhfuil os cionn 200,000 leabhar.

Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

Fad slí: 900m.

Taispeántais a bhuaigh gradaim, acmhainní chun stair mhuintire a fhiosrú, agus seomra léitheoireachta Victeoiriach álainn.